Amdanom ni

Croeso i'n siop bwyd iechyd lleol, lle mae'ch maeth
corff a gofalu am y blaned yn mynd law yn llaw. Darganfyddwch arae fywiog
o lysiau organig, pob un yn cael ei drin yn ofalus i ddod â chi'r
opsiynau mwyaf ffres a maethlon. Trwy ddewis ffynonellau lleol
cynnyrch, rydych nid yn unig yn cefnogi ffermwyr ein cymuned ond hefyd
lleihau allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth. Ac nid dyna
oll – mae ein hymrwymiad i gynaliadwyedd yn disgleirio yn ein dim gwastraff
adran, yn cynnig ystod eang o nwyddau sych heb becyn. cofleidio a
ffordd o fyw diwastraff yn lleihau llygredd plastig yn sylweddol, gyda phob
cam bach yn cyfrannu at amgylchedd iachach. Ymunwch â ni i wneud
dewisiadau ystyriol sydd o fudd i'ch llesiant a'r blaned rydyn ni'n ei galw'n gartref

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan

Eich Tîm Dimensiynau

Sut i ddod o hyd i ni

yn ein Siop Loacla ym Mangor

Dimensiynau Storfa Iechyd Dru
15 Ffordd Caergybi
Bangor
Gogledd Cymru
LL57 2EG

Oriau Siop
Llun-Iau: 11:00 - 17:00
Gwe: 10:30 - 16:30

Sad: 10:30 - 16:30