Ein Cyflenwi Lleol

Yn Dimensions, rydym bob amser yn ceisio meithrin ein perthnasoedd o fewn ein cymuned leol. Dyna pam rydym yn ehangu ein gwasanaeth dosbarthu lleol, fel y gallwch bob amser gael mynediad at y bwydydd cyflawn iach (a danteithion blasus) sydd eu hangen arnoch.

Bydd danfoniadau ddwywaith yr wythnos ac yn cyrraedd ar brynhawniau Mawrth neu Iau . Gobeithiwn gynyddu ein dyddiau danfon i fwy yn y dyfodol - cadwch eich llygaid ar agor am ddiweddariadau!

Gallwch hyd yn oed godi'ch archeb o'r siop os yw'n fwy cyfleus i chi!

Mae'r gwasanaeth dosbarthu ar gael i unrhyw un sy'n byw o fewn radiws o 10 milltir i'r siop ar gyfer archebion gwerth o leiaf £30. Mae tâl dosbarthu bach yn berthnasol, fel a ganlyn:

- £3.00 am hyd at 5 milltir
- £5.00 am hyd at 10 milltir

Cofiwch, er bod llawer o ddanteithion naturiol blasus ar ein gwefan, mae'r ystod o gynhyrchion yn fwy yn y siop. Ymwelwch pan allwch chi, i gael ysbrydoliaeth ar gyfer eich siop nesaf.