Iechyd y Perfedd

Defnyddiwch y testun hwn i rannu gwybodaeth am eich brand gyda'ch cwsmeriaid. Disgrifiwch gynnyrch, rhannwch gyhoeddiadau neu croeso i gwsmeriaid i'ch siop.

Gall lefel uwch o amrywiaeth mewn bacteria perfedd fod yn gysylltiedig â gwell iechyd. Tra bod ymchwil yn mynd rhagddo, mae'n ymddangos yn glir bod iechyd eich perfedd yn chwarae rhan mewn sawl maes o'ch iechyd a'ch lles.

Mae cannoedd o rywogaethau o facteria yn eich coluddion, ac mae pob un ohonynt yn chwarae rhan benodol mewn iechyd ac yn gofyn am faetholion gwahanol ar gyfer twf.

Yn gyffredinol, mae microbiome amrywiol yn cael ei ystyried yn un iach. Mae hyn oherwydd po fwyaf o rywogaethau o facteria sydd gennych, y mwyaf o fuddion iechyd y gallant gyfrannu atynt (1 Ffynhonnell Ymddiried, 2 Ffynhonnell Ymddiried, 3 Ffynhonnell Ymddiried, 4 Ffynhonnell Ymddiried).

mae ein harbenigwr Janey yn esbonio'r of

Iechyd y Perfedd

A Dyma rai Cynhyrchion Argymell i Chi

Defnyddiwch y testun hwn i rannu gwybodaeth am eich brand gyda'ch cwsmeriaid. Disgrifiwch gynnyrch, rhannwch gyhoeddiadau neu croeso i gwsmeriaid i'ch siop.